Yan Can Cook đến thăm xưởng Nước mắm tại PHAN THIẾT

Chúng tôi vinh dự đón tiếp ông Martin Yan (Yan Can Cook) đã đến tìm hiểu sản phẩm truyền thống thực phẩm Việt Nam (nước mắm truyền thống) tại Doanh Nghiệp chúng tôi.

slide

Lịch sử hình thành & phát triển Nước mắm tại PHAN THIẾT

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM TẠI PHAN THIẾT. Nghề sản xuất, chế biến nước mắm tại Phan Thiết đã hình thành cách đây hơn 200 năm. Vào cuối thế kỷ 17, đạo quân do Nguyễn Hữu Cảnh tiến sâu vào đất Phương Nam,…

Thị trường nước mắm đang nhiễu thông tin

LTS: Đã từ lâu, nước mắm dường như không thể thiếu trong ẩm thực của người Việt và cũng từ đó tạo nên sự đa dạng về các chủng loại nước mắm. Tuy nhiên, thị trường nước mắm hiện nay có nhiều bất ổn, đang xâm phạm đến quyền lợi…

Nước mắm Nhất Nông (11 0N)

Nước Mắm Nhất Nông (11 0N) Mã sản phẩm: pet Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 1 lít Tên sản phẩm: Nhất Nông (11oN) Số lượng: Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 11 ĐẠM Với nhãn hiệu NHẤT NÔNG Nguyên liệu chính gồm : Cá : là lọai cá cơm…

Nước mắm Nhị Lộc 20 đạm(380ml/Thùng 6 chai)

Nước mắm Nhị Lộc 20 đạm Mã sản phẩm: Thủy tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 380ml Tên sản phẩm: Nhị Lộc (thùng 6 chai) Số lượng: 1 Giá tiền:  

Nước mắm Tam Tài (3oN)380ml/Thùng 6 chai.

Nước Mắm Tam Tài (3oN) Mã sản phẩm: pet Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 380ml Tên sản phẩm: Tam Tài 380 ml Số lượng: Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 30 ĐẠM  Với nhãn hiệu TAM TÀI Nguyên liệu chính gồm : Nguyên liệu làm bằng cá và muối :…

Nước mắm Tam Tài 30N (300ml/Thùng 6 chai)

Nước Mắm Tam Tài (3oN) Mã sản phẩm: Thủy Tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 300 ml Tên sản phẩm: Tam Tài 300 ml(thùng 6 chai) Số lượng: 1 Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 30 ĐẠM Với nhãn hiệu TAM TÀI Nguyên liệu chính gồm : Nguyên liệu…

Nước mắm Tam Tài 30N(500ml/Thùng 6 chai)

Nước Mắm Tam Tài 30N   Tam Tài (30 N) Mã sản phẩm: Thủy Tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 500 ml Tên sản phẩm: Tam Tài 0.5 (thùng 6 chai) Số lượng: 1 Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 30 ĐẠM Với nhãn hiệu TAM TÀI Nguyên liệu…

Nước mắm Nữ hòang đặc biệt 45N

Nước mắm Nữ hòang đặc biệt 45N Mã sản phẩm: Thủy tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 0,05 ml Tên sản phẩm: Nữ Hoàng (45 0N) Là sản phẩm đặc biệt. Nguyên liệu làm bằng cá và muối : Cá là lọai cá cơm sọc than lớn , tươi…

Nước mắm Tứ Tuyệt 40 đạm 0.03 ml

NƯỚC MẮM TỨ TUYỆT 40 ĐẠM 0.03 ml Tứ Tuyệt ( 40 oN) Mã sản phẩm: Thủy tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 0.03 ml Tên sản phẩm: Tứ Tuyệt 0,03 (Xách 10 chai) Số lượng: Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 40 ĐẠM Với nhãn hiệu TỨ TUYỆT…

Nước mắm Tứ Tuyệt ( 40 oN)300ml/Th6chai.

Nước Mắm Tứ Tuyệt ( 40 oN) Mã sản phẩm: Thủy Tinh Nguyên liệu: Cá Cơm Dung lượng: 300 ml Tên sản phẩm: Tứ Tuyệt 300ml Số lượng: Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 40 ĐẠM Với nhãn hiệu TỨ TUYỆT Nguyên liệu chính gồm : Nguyên liệu làm bằng…

Nước mắm Tứ Tuyệt ( 40 oN)330ml/Th6chai

Nước Mắm Tứ Tuyệt ( 40 oN) Mã sản phẩm: Chai thủy tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 330 ml/chai Tên sản phẩm: Tứ Tuyệt 330ml (thùng 6 chai) Số lượng: Giá tiền:   Mô tả: NƯỚC MẮM 40 ĐẠM Với nhãn hiệu TỨ TUYỆT Nguyên liệu chính gồm…

Nước mắm Tứ Tuyệt 40oN (500ml/Xách 2 chai)

Nước Mắm Tứ Tuyệt ( 40 oN) Mã sản phẩm: Thủy tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 500 ml Tên sản phẩm: Tứ Tuyệt 500 ml (Xách 2 chai Số lượng: Giá tiền: Mô tả: Mô tả:NƯỚC MẮM 40 ĐẠM Với nhãn hiệu TỨ TUYỆT Nguyên liệu chính gồm…