Nước mắm Tam Tài (3oN)380ml/Thùng 6 chai.

Nước Mắm Tam Tài (3oN) Mã sản phẩm: pet Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 380ml Tên sản phẩm: Tam Tài 380 ml Số lượng: Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 30 ĐẠM  Với nhãn hiệu TAM TÀI Nguyên liệu chính gồm : Nguyên liệu làm bằng cá và muối :…

Nước mắm Tam Tài 30N (300ml/Thùng 6 chai)

Nước Mắm Tam Tài (3oN) Mã sản phẩm: Thủy Tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 300 ml Tên sản phẩm: Tam Tài 300 ml(thùng 6 chai) Số lượng: 1 Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 30 ĐẠM Với nhãn hiệu TAM TÀI Nguyên liệu chính gồm : Nguyên liệu…

Nước mắm Tam Tài 30N(500ml/Thùng 6 chai)

Nước Mắm Tam Tài 30N   Tam Tài (30 N) Mã sản phẩm: Thủy Tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 500 ml Tên sản phẩm: Tam Tài 0.5 (thùng 6 chai) Số lượng: 1 Giá tiền: Mô tả: NƯỚC MẮM 30 ĐẠM Với nhãn hiệu TAM TÀI Nguyên liệu…