Nước mắm Nữ hòang đặc biệt 45N

Nước mắm Nữ hòang đặc biệt 45N Mã sản phẩm: Thủy tinh Nguyên liệu: Cá cơm Dung lượng: 0,05 ml Tên sản phẩm: Nữ Hoàng (45 0N) Là sản phẩm đặc biệt. Nguyên liệu làm bằng cá và muối : Cá là lọai cá cơm sọc than lớn , tươi…