Nước mắm Nhị Lộc 20 đạm(380ml/Thùng 6 chai)

Nước mắm Nhị Lộc 20 đạm

968939_1375411216007985_2000506990_n

Mã sản phẩm: Thủy tinh
Nguyên liệu: Cá cơm
Dung lượng: 380ml
Tên sản phẩm: Nhị Lộc (thùng 6 chai)
Số lượng: 1
Giá tiền:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *